Teknoparklar, üniversiteler ve organize sanayi bölgelerinde yer alan firmaların ürettikleri, üretimini planladıkları, prototiplerini gelistirip patentini aldıkları ve
üretimine baslayacakları inovatif ürünlerini, kamu kurumları ve büyük teknoloji firmalarıyla birlikte sergileyecegi, sanayi ve teknoloji firmaları ile B2B yapabilecegi bir platform olusturmak amaçlanmaktadır. 
 
Teknolojileri, teknoloji üreticilerini teknoloji alıcılarıyla bulusturan, yeni teknoloji sirketlerini duyuran, farklı endüstrilerden sirketlerin kendilerine yönelik yazılım ve donanım çözümleriyle tanısmasını saglayacak  Expotech - Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknolojileri Fuarı düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
 
 Faaliyet gösteren Ar-Ge Ür-Ge ve Tasarım Merkezleri,
 Büyük ölçekli teknoloji firmalarıyla ve kamuyla çalısmak isteyen,
 Ar-Ge Ür-Ge ve inovasyon yapan,
 Her türlü üretim yapan, teknoloji ile uğraşan,
 Organize sanayi bölgeleri,Teknopark,
 Ar-Ge Ür-Ge ve tasarım merkezleri,
 Kümelenme, kuluçka ve start-up’lar,
 Tüm sektörler,
 Tüm üretim yerleri,
 Tüm üretici firmalar, girisimciler,
 Lise, üniversite ve lisansüstü ögrenciler,
 Start-up ve kuluçka merkezlerindeki genç girisimciler,
 Gelistiren, üreten tüm gençler ‘‘hedef kitlemizdir’’.