İlgili Bakanlık, Kurum ve STK’ların katılımları ve destekleriyle ileri teknolojileri, üretici ve alıcılarıyla buluşturan, yeni teknoloji şirketlerini duyuran, farklı endüstrilerden şirketlerin kendilerine yönelik çözümlerle tanışmasını sağlayacak EXPO TECH Ar-Ge Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nı gerçekleştiriyoruz. Bu fuarımızda başta deprem gerçeğinde tüm afetlere yönelik çözümlerin konuşulacağı ve ürünlerin sergileneceği bir etkinlik olacaktır. Kamu, Üniversite, STK ve özel sektörün Afet öncesi ve sonrası, Acil Durum Yönetiminin bilimsel ve teknik olarak irdelenmesi, yapılan ve yapılacak tüm çözümlere, önlemlere, görevlere yönelik ürün ve hizmetler sergilenecektir.
 
 
 Faaliyet gösteren Ar-Ge Ür-Ge ve Tasarım Merkezleri,
 Büyük ölçekli teknoloji firmalarıyla ve kamuyla çalışmak isteyen,
 Ar-Ge Ür-Ge ve inovasyon yapan,
 Her türlü üretim yapan, teknoloji ile uğraşan,
 Organize sanayi bölgeleri,Teknopark,
 Ar-Ge Ür-Ge ve tasarım merkezleri,
 Kümelenme, kuluçka ve start-up’lar,
 Tüm sektörler,
 Tüm üretim yerleri,
 Tüm üretici firmalar, girişimciler,
 Lise, üniversite ve lisansüstü öğrenciler,
 Start-up ve kuluçka merkezlerindeki genç girişimciler,
 Geliştiren, üreten tüm gençler ‘‘hedef kitlemizdir’’.