Fuarın Amacı

Ülkemizin gelişen ekonomisi, sanayisi ve iş dünyası ile küresel ekonomide pazar payını arttırma, inovasyon merkezi haline getirme vizyonu kapsamında dünyayı ve toplumları değiştiren çok yönlü gelişmeleri, geniş kitleler ile buluşturması amaçlanmaktadır.