Üreticiler
Ar-Ge Ür-Ge Projeleri
Üniversiteler
Arastırma Altyapıları
Kamu Kurum ve Kuruluşları
Uluslararası Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri
Kamu Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri
Özel Sektör Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri
Ulusal ve Uluslararası Yatırımcı Kuruluşlar
Özel Sektör Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri
Ticarileştirme Kurum ve Kuruluşları STK’lar