Üreticiler

  

Ar-Ge Ür-Ge Projeleri

  

Üniversiteler

  

Araştırma Altyapıları

  

Kamu Kurum ve Kuruluşları

  

Uluslararası Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri

  

Kamu Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri

  

Özel Sektör Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri

  

Ulusal ve Uluslararası Yatırımcı Kuruluşlar

  

Özel Sektör Ar-Ge Ür-Ge Merkezleri

  

Ticarileştirme Kurum ve Kuruluşları STK’lar