Kamu Kurum ve Kuruluşları

  

Üniversiteler

  

Tüm Üreticiler

  

Ulusal ve Uluslararası Yatırımcı Kuruluşlar

  

Sivil Toplum Kuruluşları

  

Ticarileştirme Kurum ve Kuruluşları

  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

  

Uluslararası Ar-Ge Merkezleri

  

Afet Platformları

  

Arama Kurtarma ve Afet Yardım Kuruluşları

  

Doğal Afet ve Acil Durum Yönetimine yönelik ürün ve hizmet üreten tüm taraflar